Opptak webinar 17. januar 2017

Kickstart språklæringa for 2017

Her er et opptak fra kveldens webinar hvor vi gikk gjennom prinsipper for effektiv språklæring, hvordan bruke språkkurset vårt effektivt, og svar på en rekke spørsmål deltakerne sendte inn.