Språkvitenskapen bak våre online språkkurs


Har du lyst til å lære litt om teorigrunnlaget og språkvitenskapen bak våre språkkurs?

Professor Emeritus Stephen Krashen ved University of Southern California utviklet en "input-hypothesis" som er en viktig pillar i vår forståelse av språklæring her i Language Infusion. En god innføring og referanser til hans viktigste bøker finnes på  https://en.wikipedia.org/wiki/Input_hypothesis

 

Viktigere å lese og lytte enn å snakke

 

Essensen i Krashens input-hypothesis er at det viktigste for språklæringen er såkalt "comprehensible input", altså å lese og høre fremmedspråket på et nivå man kan forstå.

 

Som nybegynnere i et språk må man da lese og lytte til språket og få forståelsen ved hjelp av oversettelse. Etter hvert som man blir bedre og bedre, kan man lese tekster og lytte til mer og mer avansert språk uten hjelp av oversettelse, fordi det man ikke kan, forstår man fra sammenhengen. 

 

Våre online kurs er for nybegynnere og opp til mellomnivå, et ordforråd på 2000 ord, med oversettelse til engelsk for hvert ord eller frase.

Lær språket flytende ved å lytte aktivt

Prof. Krashen oppdaget at trene på evnen til å produsere et språk (tale og skrive) ikke bedret språkforståelsen nevneverdig - annet enn at når man deltar i en samtale, får man nødvendigvis også mye trening i å lytte. Men det er den aktive lyttingen og ikke snakkingen i seg selv som øker språkforståelsen. Å kunne tale og skrive er et resultat av språklæringen, ikke en faktor i læringen.

 


I en undersøkelse delte han opp forsøkspersoner i to grupper. En gruppe skulle primært lese og lytte (altså input), mens en annen gruppe skulle brukte like mye tid på output som input. I starten var gruppen som brukte mye tid på å snakke og skrive selvfølgelig noe bedre og mer selvsikre i å tale og skrive, men de økte ordforrådet saktere og ble snart overhalet av den første gruppen som kun fokuserte på å lese og lytte. Til sist var begge grupper like gode til å snakke og skrive, men input-gruppen hadde et større ordforråd.

 

Det er jo gode nyheter for alle som er ukonfortable med å skulle hive seg utpå en dialog tidlig i språklæringen. Slapp av og bruk tida og kreftene på gloselæring ved hjelp av å lese og lytte, og vit at evnen til å kunne snakke kommer av seg selv senere, når ditt ordforråd er større. Det skader ikke å begynne å snakke tidlig (språkfeilene du gjør som en nybegynner gjør ingen permanent skade), men det er heller ikke essentielt for fremgangen.
 

Språkøret​

 

Her i Language Infusion bruker vi på norsk ordene "analytisk forståelse" av språket kontra "språkøret". Krashen brukte termene "learning" om den analytiske forståelsen av grammatikken, og "acquisition" om å kunne bruke språket praktisk, og sistnevnte var altså å foretrekke.

 

På et område vedgikk Krashen at det har verdi med "learning", altså grammatikk-forståelse, og det er for å øve opp selv-sensuren. Selv-sensuren er din evne til å korrigere deg selv for feil. "The monitor" er termen han brukte. I tale får man ikke brukt den evnen altfor mye, for selv-sensuren bruker for lang tid på å "slå opp" en regel i hukommelsen. Når man skriver, kan den derimot være nyttig. Hvis språkøret blir usikkert på hva som er riktig, har man tid til å tenke seg om og slå opp regelen i hukommelsen, eller "the monitor" kan si ifra om at noe bryter en regel. 
 


Hva er lærdommen for oss språkstudenter? Litt fokus på grammatikk er verdifullt og nyttig, men ikke i det overdrevne omfang mange språkkurs og språklærere velger. I vårt online kurs finner du en innføring i det viktigste du bør vite om grammatikken i menyvalget "Grammar Reference" (artikler om grammatikken) og "Grammar tips" (en samling korte videoer med det viktigste du bør kunne).


Opplegget i online kurset og appen er ellers lagt opp slik at nysgjerrigheten pirres ved at et ord vises først på fremmedspråket, og så tester man seg selv om man vet hva det betyr og sjekker om man har rett ved å se oversettelsen. Hjernen liker ikke at den ikke kan noe og ønsker å kunne svare rett på det den får spørsmål om flere ganger, derfor vil du oppleve at glosetreningen i vår app er ganske artig og effektiv. Du trigger hjernen til å ville huske ordet. Det er også et viktig fokus på mengde og repetisjon i vårt språkkurs ved at man får det samme stoffet om og om igjen til det sitter i "språkøret" så man kan bruke ordene lynraskt og ikke må tenke seg om lenge før man kommer på hva et ord betyr. Men "om og om igjen" kommer i forskjellige typer av aktiviteter og spill så det ikke blir kjedelig.
 

 

Ord som man har vanskeligere for å lære og svarer feil på flere ganger, vil appen komme tilbake til flere ganger enn ord man lærer raskt og svarer korrekt på. Så man bruker alltid tiden fornuftig i vårt kurs, der det trengs for den enkelte.

 

Trigge hjernen til å huske​

 

Til sist vil vi nevnte at kurset har to helt suverene funksjoner for repetisjon. For det første er alt stoff delt opp i mange små oppgaver som tar ca. 5 minutter. "Mikroøkter" kaller vi det. Det gjør at du får tid til å ta med deg språklæringen gjennom hele dagen, utnytte fem minutter her og der gjennom dagen. Du får repetert stoffet gjennom mange slike mikroøkter inntil det sitter. Noen mikroøkter har fokus på forståelse, noen på å stave, og noen på uttale.

"Refresh" funksjon

 

I tillegg er det en funksjon for mer langvarig repetisjon som heter "Refresh" (en knapp på høyre side på forsiden). Ord man allerede har lært dager og uker tidligere dukker opp igjen og skal repeteres før de forsvinner. Man kan også se en graf over hvor mange ord man har lært, og fordelingen av disse mellom "fresh" og "stale" (sistnevnte kategori er ord som må repeteres nå). Ord man brukte lenger tid på å lære (og svarte feil på hyppigere) dukker raskere opp i "Refresh" funksjonen enn ord man lærte seg raskt og feilfritt. Nok en gang, du bruker tiden på det som er viktigst for akkurat din språklæring.
 

Gruppe-coaching med daglige epost


For noen år siden oppdaget vi at mange kunder kjøpte tilgang til kurset men aldri kom i gang med å bruke det. Vi mennesker forteller ofte oss selv at "vi begynner til uka"... Vaner er vonde å vende eller etablere.

 

Vi startet derfor et frivillig epost-coaching tilbud for noen år tilbake, hvor vi sammen jobber med det samme stoffet i språkkurset hver dag, hver for oss. Det er morsommere å lære når man er flere! Så i stedet for å gå ut av huset og kjøre til et klasserom og fysisk treffe andre språkstudenter (ikke alle har tid til det i en hektisk hverdag), så jobber vi med de samme oppgavene i samme tempo. Som din språkcoach sender jeg ut epost hver morgen med dagens instruksjoner til alle deltakerne, mandag til fredag, med  (weekenden er mulighet for å hente seg inn hvis man kom litt bakpå).
 


 

 

Forhandlere i Norge i snart 25 år​

 

Det er ikke vi i Language Infusion som har utviklet språkkurset. Det er det Transparent [www.transparent.com] utenfor Boston på USAs østkyst som har gjort.

 

Vi har vært forhandlere i Norge for Transparent-kursene siden 1996. Den gang var vi de første som tilbød CD-Rom kurs for språklæring i Norge. I dag er det hele selvsagt online med nettleseren eller en app på din telefon eller nettbrett.

 

Alle Transparents språkkurs er på engelsk. De fleste nordmenn kan engelsk brukbart, og godt nok til at de kan bruke engelsk til å lære et annet fremmedspråk.
 

 

Reimar Vetne, PhD
språkcoach  
Language Infusion